Hotline: (028)38 722 777 -  096 971 6035  
091 679 4617  Email: info@boschvietnam.vn
LBB 1990/00 Bộ điều khiển trung tâm kèm âm ly 240W

LBB 1990/00 Bộ điều khiển trung tâm kèm âm ly 240W

BOSCH

Chi tiết
Bộ mở rộng zone LBB1992/00

Bộ mở rộng zone LBB1992/00

BOSCH
12 Month

Chi tiết
Bộ khuếch đại Công suất LBB 1930/20

Bộ khuếch đại Công suất LBB 1930/20

BOSCH
12 Month

Chi tiết
Bộ khuếch đại Công suất LBB 1935/20

Bộ khuếch đại Công suất LBB 1935/20

Bosch
12 month

Chi tiết
Bộ khuếch đại Công suất LBB 1938/20

Bộ khuếch đại Công suất LBB 1938/20

BOSCH
12 thang

Chi tiết
Bộ đếm thời gian PLN-6TMW

Bộ đếm thời gian PLN-6TMW

BOSCH
12 Tháng

Chi tiết
Bàn gọi mở rộng LBB1957/00

Bàn gọi mở rộng LBB1957/00

Bosch
12 Tháng

Chi tiết
Bàn gọi chọn vùng LBB 1956/00

Bàn gọi chọn vùng LBB 1956/00

BPSCH
12 Tháng

Chi tiết
Bộ điều khiển trung tâm kèm âm ly 240W

Bộ điều khiển trung tâm kèm âm ly 240W

Bosch
12 Tháng

Chi tiết
LBB 1990/00 Bộ điều khiển trung tâm kèm âm ly 240W
LBB 1990/00 Bộ điều khiển trung tâm kèm âm ly 240W
Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena Voice Alarm 3.0 Với sự ra đời phiên bản 3.0 của Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena, Bosch đảm bảo hoàn toàn tuân thủ các Tiêu chuẩn EN54-16 và ISO 7240-16 cho trên 120 vùng. Và bên cạnh việc cung cấp một hệ thống hoàn toàn phù hợp cho người sử dụng, công ty tư vấn và lắp đặt
Bộ mở rộng zone LBB1992/00
Bộ mở rộng zone LBB1992/00
Mở rộng hệ thống báo thức bằng giọng nói với sáu vùng
EN-54-16 được chứng nhận và tuân thủ EN 60849
12 địa chỉ liên lạc đầu vào bổ sung
Sáu khối lượng đè lên đầu ra
Giám sát trong hệ thống báo động bằng giọng nói Plena
Bộ khuếch đại Công suất LBB 1930/20
Bộ khuếch đại Công suất LBB 1930/20
Điện áp 230 VAC ±10%, 50/60 Hz
Dòng điện khởi động 8 A
Công suất tiêu thụ tối đa 400 VA
Nguồn điện pin
Điện áp 24 VDC +15% / -15%
Dòng điện tối đa 6 A
Hiệu suất
Công suất đầu ra (rms/tối đa) 120 / 180 W
Bộ khuếch đại Công suất LBB 1935/20
Bộ khuếch đại Công suất LBB 1935/20
Điện áp ​230 VAC, ±10%, 50/60 Hz
Dòng điện khởi động 9 A
Công suất tiêu thụ tối đa 760 VA
Nguồn điện pin
Điện áp 24 VDC +15% / -15%
Dòng điện tối đa 11 A
Hiệu suất
Công suất đầu ra (rms/tối đa) 240 / 360
Bộ khuếch đại Công suất LBB 1938/20
Bộ khuếch đại Công suất Plena LBB 1938/20
bo-khue-ch-da-i-cong-sua-t-plena-lbb-1938-20
Điện áp 230 VAC, ±10%, 50/60 Hz
Dòng điện khởi động 19 A
Công suất tiêu thụ tối đa 2200 VA
Nguồn điện pin
Điện áp 24 VDC +15% / -15%
Dòng điện tối đa 30 A
Hiệu suất
Công suất đầu ra (rms/tối đa) 480 W / 720 W
Giảm công suất khi dùng nguồn dự phòng -1 dB
Hồi đáp tần số 50 Hz tới 20 kHz (+1/‑3 dB @ ‑10 dB tham chiếu đầu ra định mức)
Méo dạng Công suất đầu ra định mức <1% @ , 1 kHz
S/N (phẳng ở mức âm lượng cực đại) >90 dB
Đầu vào đường tín hiệu 2 x
Bộ đếm thời gian PLN-6TMW
Two weekly programs
14 Chimes
Six contact outputs
Automatic daylight/standard time
BGM level control
Hold and pause function
Programming on the unit and via the supplied PC program
Ideal partner complement to the Plena Message Manager and Voice Alarm Controller for timed messages
Bàn gọi mở rộng LBB1957/00
Bàn gọi mở rông zone LBB 1957/00
The LBB 1957/00 Call Station Keypad is an extension to the LBB 1956/00 Plena Voice Alarm System Call Station that adds seven additional zone-select keys. It has the same stable metal base as the call station. In addition to tabletop use, the special design allows it to be neatly flush-mounted in desktops. Functions Each call station supports six zone selections. Connecting one of these keypads, adds seven zones or zone groups that can be selected. Up to eight keypads can be added to an LBB 1956/00 call station. LEDs on the keypad indicate the active zones. Controls and indicators • Seven zone selection keys • Seven zone selection LEDs • Eight DIP switches Interconnections • Two RJ45 jacks • 24 VDC input • Keypad connector
Bàn gọi chọn vùng LBB 1956/00
u Bàn gọi sáu vùng kiểu cách cho Hệ thống âm thanh
báo động bằng giọng nói Plena
u Các phím chọn sáu vùng, phím tất cả cuộc gọi và
phím PTT tạm thời cho các cuộc gọi
u Khuếch đại có thể chọn, bộ lọc giọng nói, bộ giới hạn
và mức đầu ra để cải thiện độ rõ
u Chỉ báo LED dành cho lựa chọn vùng, lỗi và trạng thái
khẩn cấp
u Phần mở rộng bàn gọi cung cấp bảy phím nhóm vùng
và vùng bổ sung
Bộ điều khiển trung tâm kèm âm ly 240W
Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena Voice Alarm 3.0
Với sự ra đời phiên bản 3.0 của Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena, Bosch đảm bảo hoàn toàn tuân thủ các Tiêu chuẩn EN54-16 và ISO 7240-16 cho trên 120 vùng. Và bên cạnh việc cung cấp một hệ thống hoàn toàn phù hợp cho người sử dụng, công ty tư vấn và lắp đặt, nay Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena được thiết lập phù hợp với cấu hình Windows mới nhất cho máy tính và phần mềm trực tuyến để có thể thiết kế hệ thống một cách đơn giản.